IASIBON 50 mg - PROSPECT

Prospectul pentru IASIBON 50 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: IASIBON 50 mg
Substanța activă: ACIDUM IBANDRONICUM
Concentrația: 50mg
Cod atc: M05BA06
Acțiune terapeutică: MED. CE INFLUENTEAZA IN STRUCTURA OSOASA SI MINERALIZARE BIFOSFONATI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. PA/All/PVC/Alu x 3 compr. film
Cod cim: W56932001
Firma producătoare: PHARAMATHEN S.A. - GRECIA