BONVIVA 3mg/3ml - PROSPECT

Prospectul pentru BONVIVA 3mg/3ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BONVIVA 3mg/3ml
Substanța activă: ACIDUM IBANDRONICUM
Concentrația: 1mg/1ml
Cod atc: M05BA06
Acțiune terapeutică: MED. CE INFLUENTEAZA IN STRUCTURA OSOASA SI MINERALIZAREA BIFOSFONATI
Prescripție: P-6L
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 seringa preumpluta din sticla x 3 ml sol. inj. + 1 ac
Cod cim: W43328001
Firma producătoare: ROCHE DIAGNOSTICS GMBH - GERMANIA
Conținut prospect: