BELKYRA 10 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru BELKYRA 10 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BELKYRA 10 mg/ml
Substanța activă: ACIDUM DEOXYCHOLIC
Concentrația: 10mg/ml
Cod atc: D11AX24
Acțiune terapeutică: ALTE PREPARATE DE UZ DERMATOLOGIC ALTE PREPARATE DERMATOLOGICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_14147_21.10.21.pdf
Ambalaj: Cutie cu 4 flac. din sticla transparenta x 2 ml sol. inj.
Cod cim: W63063001
Firma producătoare: ALMAC PHARMA SERVICES LIMITED - MAREA BRITANIE
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 14147/2021/01 

 

                                           

Anexa 1 

 

 

 

                                   

Prospect 

   

   

Prospect: Informații pentru utilizator

 

 
 

BELKYRA 10

 

mg/ml soluție injectabilă 

Acid deoxicolic 

 

 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 
deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră. 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți. 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. 
Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiți în acest prospect

 

1. 

Ce este BELKYRA și pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați BELKYRA  

3. 

Cum se utilizează BELKYRA 

4. 

Reacții adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează BELKYRA 

6. 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1.

 

Ce este BELKYRA și pentru ce se utilizează 

 
BELKYRA conține substanța activă acid deoxicolic. Acidul deoxicolic este produs în mod natural în 
corpul dumneavoastră pentru a ajuta la digestia grăsimilor.  
 
Medicamentul se utilizează la adulți pentru tratamentul grăsimii submentoniere (grăsimea nedorită de 
sub bărbie), atunci când prezența sa are un impact psihologic important asupra pacientului.  
 
BELKYRA conține o variantă a acidului deoxicolic nederivată din surse umane sau animale, identică 
cu acidul deoxicolic de origine naturală. BELKYRA este un medicament injectabil, fiind administrat 
de medicul dumneavoastră sau de asistenta medicală.  
 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați BELKYRA  

 

Nu utilizați BELKYRA: 

 

dacă sunteți alergic la acidul deoxicolic sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la pct. 6). 

 

dacă aveți o infecție în zona bărbiei sau gâtului unde va fi injectat medicamentul. 

 

Atenționări și precauții 

Înainte să utilizați BELKYRA, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei 
medicale. Medicul dumneavoastră sau asistenta medicală vă va verifica starea de sănătate înainte de 
fiecare tratament. Înainte de fiecare tratament, asigurați-vă că vă informați medicul sau asistenta 
medicală cu privire la orice afecțiune pe care o aveți. 
Medicul dumneavoastră sau asistenta medicală vor acorda o atenție specială zonei din jurul gâtului, 
deoarece este nevoie de prudență în cazul existenței unor afecțiuni sau intervenții chirurgicale 


Page 2
background image

 

anterioare (de exemplu, cicatrice, liposucție, dificultăți la înghițire, mărire a glandei tiroide sau a 
ganglionilor limfatici). 
 

 

Pot apărea leziuni temporare ale nervilor din zona mandibulei, care să cauzeze un zâmbet 
neuniform sau o slăbiciune la nivelul mușchilor faciali. 

 

Pot apărea leziuni ale țesuturilor în jurul zonei de tratament (respectiv, eroziune a pielii, 
ulcerație, necroză). Aceasta poate avea ca rezultat cicatrizarea. Dacă apare necroza sau ulcerația, 
nu trebuie să vi se mai administreze niciodată tratament cu BELKYRA (vezi pct. 4 Reacții 
adverse posibile). 

 
BELKYRA nu trebuie utilizat dacă sunteți obez sau dacă aveți tulburare dismorfică corporală 
(percepție distorsionată a felului în care arătați).

 

 
Copii și adolescenți 

Utilizarea acestui medicament nu este indicată la copii și adolescenți. 

 
BELKYRA împreună cu alte medicamente

 

Spuneți medicului dumneavoastră sau asistentei medicale dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să 
luați orice alte medicamente. 

 
Sarcina și alăptarea  

Efectele acestui medicament asupra femeilor gravide sau care alăptează nu sunt cunoscute. Ca măsură 
de precauție, nu se recomandă utilizarea BELKYRA în timpul sarcinii. 
 
Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau asistentei medicale pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 

 
Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

Nu este de așteptat ca BELKYRA să vă afectează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi 
utilaje. 
 

BELKYRA conține sodiu 

Acest medicament conține 4,23 mg de sodiu per ml. A se ține cont de acest aspect de către pacienții 
care urmează un regim hiposodat. 
 
 

3.

 

Cum să utilizați BELKYRA  

 

Cum se administrează BELKYRA 

BELKYRA vă va fi injectat de către un medic (sau, acolo unde reglementările naționale o permit, de 
către un profesionist din domeniul sănătății, sub supravegherea unui medic) direct sub piele („utilizare 
subcutanată”).  BELKYRA va fi injectat în cantități mici în diferite locuri ale zonei de tratament, 
reprezentată de țesutul gras situat direct sub pielea din zona de sub bărbia dumneavoastră. 
 
Este posibil ca medicul dumneavoastră sau asistenta medicală să implementeze anumite măsuri pentru 
a reduce durerea înainte și după injecție. 
 

Doză 

Medicul va decide ce doză de BELKYRA va fi administrată. 
 
Vi se vor administra mai multe injecții pe durata fiecărei sesiuni de tratament. Numărul total de injecții 
și de sesiuni de tratament necesare pentru a obține un rezultat satisfăcător depinde de nevoile 
dumneavoastră individuale și va fi stabilit de către medic. Tratamentul poate fi repetat de mai multe 
ori, însă nu trebuie să depășească 6 sesiuni de tratament; de obicei, sunt suficiente între 2 și 4 sesiuni 
de tratament. Trebuie să treacă cel puțin 4 săptămâni între oricare două sesiuni de tratament. 
 

Dacă vi s-a administrat mai mult BELKYRA decât trebuie

 


Page 3
background image

 

Dacă vi s-a administrat mai mult decât doza recomandată din BELKYRA, acest lucru poate duce la 
apariția mai multor reacții adverse locale (vezi pct. 4). Adresați-vă medicului dumneavoastră sau 
asistentei medicale dacă se întâmplă acest lucru.  
 
La sfârșitul acestui prospect sunt disponibile informații suplimentare privind utilizarea și manipularea 
de către medic sau profesionistul din domeniul sănătății.  
 
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului 
dumneavoastră sau asistentei medicale. 
 
 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 

 

Pot apărea leziuni temporare ale nervilor din zona mandibulei, care să cauzeze un zâmbet 
neuniform sau o slăbiciune la nivelul mușchilor faciali. 

 

Pot apărea leziuni ale țesuturilor în jurul zonei de tratament (respectiv, eroziune a pielii, 
ulcerație, necroză). Acest lucru poate avea ca rezultat cicatrizarea. 

 
Dacă manifestați aceste reacții adverse, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau asistentei 
medicale. 
 
Mai jos regăsiți o listă a 

reacțiilor adverse

, observate cu următoarele frecvențe:  

 
Reacții adverse foarte frecvente 

(pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane): 

 

Reacții la locul injectării:  

 

  durere 

 

  retenție de apă în țesut (

edem

) și umflare 

 

  simptome de sensibilitate (

parestezie

): pierdere a sensibilității, sensibilitate redusă, 

amorțeală, furnicături, sensibilitate neobișnuită 

 

  o zonă rotundă de mici dimensiuni cu întărire localizată (

nodul

 

  vânătaie 

 

  întărire sau îngroșare a țesutului (

indura

ț

ie

)  

 

  înroșire a pielii (

eritem

 

  mâncărime 

 

Reacții adverse frecvente 

(pot afecta pân

ă

 la 1 din 10 persoane): 

 

Reacții la locul injectării: 

 

  sângerare  

 

  disconfort 

 

  căldură 

 

  schimbare a culorii pielii  

 

Leziuni ale nervilor din jurul mandibulei 

 

Încordare a pielii 

 

Dificultăți la înghițire (

disfagie

 

Greață (

senza

ț

ie de r

ă

u

 

Durere de cap 

  

Reacții adverse mai puțin frecvente 

(pot afecta pân

ă

 la 1 din 100 de persoane): 

 

Gust neobișnuit în gură (

disgeuzie

 

Dificultăți la vorbire (

disfonie

 

Reacții la locul injectării: 


Page 4
background image

 

 

cădere a părului (

alopecie

)  

 

erupții pe piele (

urticarie

)  

 

răni la nivelul pielii (

ulcer

)  

 

reacție alergică (

hipersensibilitate

)  

 

cicatrice 

 

Reacții adverse cu frecvență necunoscută

 (care nu poate fi estimat

ă

 din datele disponibile)

:

 

 

Sensibilitate redusă sau anormală în zona gurii (de exemplu, buză, limbă) (hipoestezie orală, 
parestezie orală) 

 

Reacție la locul injectării:  

 

Sensibilitate redusă la atingere sau sensibilitate modificată la nivelul obrazului  

 

Leziuni ale țesutului și moarte celulară (necroză) în jurul zonei de tratament 

 

Leziuni ale vaselor de sânge, dacă se injectează accidental în arteră sau venă. 

 
Majoritatea reacțiilor adverse observate s-au ameliorat în perioada de 4 săptămâni dintre tratamente. 
Totuși, unele dintre reacțiile de la locul injectării pot fi prezente pentru o perioadă mai îndelungată. 
 

Raportarea reacțiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau asistentei medicale. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi 
raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt 
publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din 
România http://www.anm.ro/. 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
București 011478- RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail:  

[email protected]

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5.

 

Cum se păstrează BELKYRA

 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe etichetă și cutie după „EXP”. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare. După deschidere, se recomandă utilizarea 
imediată a soluției injectabile. 
 
Nu utilizați acest medicament dacă observați particule. 
 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține BELKYRA 

 

Substanța activă este acidul deoxicolic. 

1 ml de soluție injectabilă (injecție) conține 10 mg de acid deoxicolic. 1 flacon de 2 ml conține 
20 de mg de acid deoxicolic. 

 

Celelalte componente sunt: apă pentru preparate injectabile, clorură de sodiu, hidroxid de sodiu 
(pentru dizolvarea și ajustarea pH-ului), acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului) și fosfat 
disodic anhidru.

 

 


Page 5
background image

 

Cum arată BELKYRA și conținutul ambalajului 

 
BELKYRA este o soluție injectabilă limpede, incoloră și sterilă.  
Mărime de ambalaj: 
O cutie cu 4 flacoane (sticlă de Tip I cu dop de cauciuc clorobutilic, sigiliu din aluminiu și capac flip-
top din polipropilenă). 
Fiecare flacon conține 2 ml de soluție injectabilă. 
 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 
 
Deținătorul autorizației de punere pe piață 

Allergan Pharmaceuticals International Ltd. 
Clonshaugh Business & Technology Park  
Dublin 17, D17 E400 
Irlanda

 

 
Fabricantul 

Almac Pharma Services, Limited 
22 Seagoe Industrial Estate, Portadown, Craigavon 
County Armagh, BT63 5QD 
Marea Britanie 
 
Allergan Pharmaceuticals International Ltd. 
Clonshaugh Business & Technology Park  
Dublin 17, D17 E400 
Irlanda

 

 
Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European sub 
următoarele denumiri comerciale: 

Suedia 

BELKYRA 

Austria 

BELKYRA 

Bulgaria 

BELKYRA 

Cipru 

BELKYRA 

Cehia 

BELKYRA 10 mg/ml 

Estonia 

BELKYRA 

Grecia 

BELKYRA 

Spania 

BELKYRA 

Finlanda 

BELKYRA 

Franţa  

BELKYRA 

Ungaria 

BELKYRA 

Islanda 

BELKYRA 

Italia  

BELKYRA 

Lituania 

BELKYRA 

Luxemburg 

BELKYRA 

Letonia 

BELKYRA 

Malta 

BELKYRA 

Norvegia 

BELKYRA 

Polonia 

BELKYRA 

Portugalia 

BELKYRA 

România 

BELKYRA 

Slovenia  

BELKYRA 10 mg/ml raztopina za injiciranje 

Slovacia 

BELKYRA 10 mg/ml

 

 

 
Acest prospect a fost revizuit în octombrie 2021.

 

 
 


Page 6
background image

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Următoarele informații sunt destinate numai profesioniștilor din domeniul sănătății: 

 
Înainte de utilizare, soluția injectabilă trebuie inspectată vizual. Trebuie utilizate doar soluțiile limpezi, 
incolore, fără particule. 
 

Doze 

  
Volumul total injectat și numărul de tratamente trebuie adaptate în funcție de distribuția individuală a 
grăsimii submentoniere a pacientului, precum și de obiectivele tratamentului. 
 
Injectați 0,2 ml (2 mg) per loc de injectare, la o distanță de 1 cm. Doza maximă de 10 ml (100 mg, 
echivalentul a 50 de injecții) nu trebuie depășită în cadrul unei sesiuni de tratament.  
 
 Pot fi efectuate până la 6 sesiuni de tratament. Cei mai mulți pacienți observă îmbunătățiri după 2 – 4 
sesiuni de tratament. Trebuie să treacă cel puțin 4 săptămâni între oricare două sesiuni de tratament. 
 
Pentru sporirea gradului de confort al pacientului în timpul injectării, la indicația profesionistului din 
domeniul sănătății, se pot utiliza analgezice cu administrare orală sau AINS, anestezie topică și/sau 
anestezie locală injectabilă (de exemplu, lidocaină) și/sau se pot aplica pe zona de injectare pachete cu 
gel înghețat cu efect de răcire. 
 
Mod de administrare 
Acest medicament este indicat exclusiv pentru administrare subcutanată. 
 
BELKYRA este furnizat în flacoane gata pentru utilizare, de unică folosință. Înainte de utilizare, 
răsturnați ușor flaconul, de mai multe ori. A nu se dilua. 

BELKYRA trebuie preparat pentru injectare în felul următor: 

1.  Îndepărtați  capacul  detașabil  de  pe  flacon  și  curățați  dopul  penetrabil  al  flaconului  cu  un 
antiseptic. A nu se utiliza dacă flaconul, sigiliul sau capacul detașabil sunt deteriorate. 
2. Atașați un ac steril de calibru mare la o seringă de unică folosință de 1 ml. 
3. Introduceți acul steril de calibru mare în dopul flaconului și extrageți 1 ml de BELKYRA în 
seringa de 1 ml. 
4. Înlocuiți acul steril de calibru mare cu un ac 30 G/0,5 inch (sau mai mic). Eliminați orice 
bule de aer din corpul seringii, înainte de a injecta medicamentul în grăsimea subcutanată. 
5. Pentru a extrage restul conținutului flaconului, repetați pașii 3 și 4. 

 
BELKYRA trebuie administrat exclusiv de medici care dispun de calificări, experiență adecvată 
privind tratamentul și cunoștințe adecvate privind anatomia submentonieră. Acolo unde reglementările 
naționale o permit, BELKYRA poate fi administrat de către profesioniști din domeniul sănătății 
calificați corespunzător, sub supravegherea unui medic. Utilizarea sigură și eficientă a BELKYRA 
depinde de selectarea adecvată a pacienților, ceea ce include cunoașterea antecedentelor pacienților în 
ceea ce privește intervențiile anterioare și potențialul acestora de a afecta anatomia cervicală 
superficială. Trebuie acordată o atenție specială în cazul utilizării BELKYRA la pacienții cu piele 
excesiv de laxă, cu benzi platismale proeminente sau cu alte afecțiuni, în cazul cărora reducerea 
grăsimii submentoniere ar putea genera un rezultat nedorit.  
 
Pentru efectuarea injecțiilor cu BELKYRA introduceți acul perpendicular prin piele.  
 
Poziționarea acului în raport cu mandibula este foarte importantă, având în vedere că reduce 
potențialul de lezare a nervului mandibular marginal, o ramură motorie a nervului facial. Lezarea 
nervului se manifestă sub forma unui zâmbet asimetric, din cauza parezei mușchilor depresori ai buzei. 

 

Pentru a preveni lezarea nervului mandibular marginal: 


Page 7
background image

 

 

Nu injectați deasupra marginii inferioare a mandibulei. 

 

Nu injectați pe o suprafață definită de o linie situată la 1 – 1,5 cm sub marginea inferioară (de la 
unghiul mandibulei față de partea proeminentă a bărbiei).  

 

Injectați BELKYRA exclusiv în interiorul zonei-țintă de tratament a grăsimii submentoniere 
(vezi Figurile 1 și 3).  

Figura 1. Evitați zona nervului mandibular marginal

 

  

Evitați injectarea în mușchiul platisma. Înainte de fiecare sesiune de tratament, palpați zona 
submentonieră pentru a vă asigura că există suficientă grăsime submentonieră și pentru a identifica 
grăsimea subcutanată dintre derm și mușchiul platisma (grăsime pre-platismală) din zona-țintă de 
tratament (Figura 2).  
 

Figura 2. Vedere sagitală a zonei mușchiului platisma 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conturați zona vizată pentru tratament cu un stilou chirurgical și aplicați o grilă de injectare de 1 cm

2

 

pentru a marca locurile injectării (Figurile 2 și 3). 
 

Figura 3. Zona de tratament și modelul de injectare

 


Page 8
background image

 

 

 
Nu injectați BELKYRA în afara parametrilor definiți. 

 

Fiecare flacon trebuie folosit pentru un singur pacient. După utilizare, eliminați orice cantitate de 
medicament nefolosită.