FOSAVANCE 70mg/2800UI - PROSPECT

Prospectul pentru FOSAVANCE 70mg/2800UI - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: FOSAVANCE 70mg/2800UI
Substanța activă: ACIDUM ALENDRONICUM+COLECALCIFEROLUM
Concentrația: 70mg/2800UI
Cod atc: M05BB03
Acțiune terapeutică: MED. CE INFLUENTEAZA IN STRUCTURA OSOASA SI MINERALIZAREA BIFOSFONATI IN COMBINATII
Prescripție: P-6L
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 4 compr. (1 blister din Al/Al x 4 compr.)
Cod cim: W42702002
Firma producătoare: MERCK SHARP & DOHME BV - OLANDA