ZYTIGA - PROSPECT

Prospectul pentru ZYTIGA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ZYTIGA
Substanța activă: ABIRATERONUM
Concentrația: 250mg
Cod atc: L02BX03
Acțiune terapeutică: ANTAGONISTI HORMONALI SI SUBSTANTE INRUDITE ALTI ANTAGONISTI HORMONALI SI SUBSTANTE INRUDITE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu flacon din PEÃŽD x 120 comprimate
Cod cim: W58139001
Firma producătoare: JANSSEN CILAG S.P.A. - ITALIA
Conținut prospect: