ORENCIA 125 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru ORENCIA 125 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ORENCIA 125 mg/ml
Substanța activă: ABATACEPTUM
Concentrația: 125mg/ml
Cod atc: L04AA24
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE IMUNOSUPRESOARE SELECTIVE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 12 (3x4)seringi preumplute din sticla x 125 mg/ml sol inj.
Cod cim: W59338003
Firma producătoare: BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. - ITALIA