KIVEXA 600mg/300mg - PROSPECT

Prospectul pentru KIVEXA 600mg/300mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: KIVEXA 600mg/300mg
Substanța activă: ABACAVIRUM+LAMIVUDINUM
Concentrația: 600mg/300mg
Cod atc: J05AR02
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA ANTIVIRALE PENTRU TRATAMENTUL INFECTIEI CU HIV, COMBINATII
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 30 compr. film.( blist.alb-opac PVC-PVDC/Al )
Cod cim: W61528001
Firma producătoare: GLAXO OPERATIONS UK LTD. - MAREA BRITANIE