HELICOBACTER TEST INFAI - PROSPECT

Prospectul pentru HELICOBACTER TEST INFAI - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: HELICOBACTER TEST INFAI
Substanța activă: 13C - UREE
Concentrația: 75mg
Cod atc: V04CXN1
Acțiune terapeutică: ALTE MED.UTILIZATE IN SCOP DIAGNOSTIC ALTE MED.UTILIZATE IN SCOP DIAGNOSTIC
Prescripție: S/P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 set cu 1 recipient pulb. pt sol. orala
Cod cim: W52775001
Firma producătoare: INFAI - GERMANIA
Conținut prospect: